Symphony Shumen

Симфониета Шумен

Унгарският емигрант Михай Шафран основава в Шумен първия български оркестър.

януари 18, 2020

Първите опити за създаване на класически оркестър датират от средата на ХІХ в. През 1848 – 1849 г. група унгарските емигранти се установяват в Шумен.

През 1850 г. под ръководството на един от тях, Михай Шафран, те създават свой оркестър. Една година по-късно, със съдействието на заможния търговец Анастас Хаджи Стоянов, Шафран основава нов оркестър, в който участват 12 местни младежи. Ансамбълът съществува до 1860 г., когато Шафран напуска Шумен. Репертоарът му включва маршове, полки, мазурки, полонези и откъси от опери на прочути италиански и немски композитори.

Сред най-добрите ученици на Михай Шафран е Добри Войников – възрожденски учител, писател-драматург, общественик и журналист, музикален и театрален деец.

През 1859 г. Добри Войников създава първият ученически оркестър в Шумен. Диригент е Анастас Стоянов, племенник на Добри Войников и баща на композиторите Андрей Стоянов и Веселин Стоянов.

След Освобождението диригентът Коста Дюкмеджиев основава музикално дружество “Гусла”. Под негово ръководство и инициатива през следващите петдесет години действат камерни, оперетни и струнни състави. Независимо от големият им брой до 40-те години на ХХ век оркестрите в Шумен не успяват да надскочат рамките на любителското музициране. Съставите са малки и липсват достатъчно добре подготвени музиканти.

За развитието на музикалното изкуство в Шумен особена заслуга има и Веселин Спиров, който през 1934 г. открива частна цигулкова школа.

Първият модерен симфоничен оркестър в Шумен се създава през есента на 1941 г. под ръководството на Владимир Василев – преподавател по музика в Учителския институт.

На 23 ноември 1942 г. в читалище “Добри Войников” под неговото диригенство е първия симфоничен концерт с участието на местни музиканти.

През 1946 г. е създаден нов общоградски оркестър с диригенти Велико Дюкмеджиев и капелмайстора капитан Павловски, заместен от Мирко Каравасилев.

В началото на 1949 г. се осигуряват сравнително по-благоприятни условия за работа – репетиционна зала и субсидия от общината. Гостуват солистите Петър Христосков, Леон Сурожон, Владимир Аврамов, Недялка Симеонова и др.

През 1954 г. оркестърът придобива статут на държавен културен институт. Първият концерт на Държавна филхармония – Шумен се дирижира от Васил Стефанов, а солист е Панчо Владигеров. Програмата включва: Бетовен – Симфония № 1, П. Владигеров – Концерт за пиано и оркестър № 3, В. Стоянов – Обреден танц.

Сред ръководителите на оркестъра са: Иван Вульпе, Никола Казасов Филип Ламбев, Илия Темков, Димитър Караминков, Врам Чифчиян, Станислав Ушев.

Сред гост-диригентите са: Саша Попов, Добрин Петков, Константин Илиев, Влади Симеонов, Васил Казанджиев, Емил Табаков и др.

Концертната дейност на Симфониета – Шумен не се ограничава само в града и региона. С успех преминават гастролите в страната и чужбина: Германия, Австрия, Италия, Испания, Швейцария, Монако, Беларус, Гърция, Република Корея. Сътрудничи в ІІІ тур и лауреатските концерти на Международния и Националния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров”. Периодично провежда майсторски диригентски курсове и семинари с международно участие.

Днес ръководител и диригент на Симфониета – Шумен е Калина Василева. Респектиращото професионално ниво на Симфониета – Шумен, доказан с изпълнения на значими творби от всички жанрове и епохи на световния симфонизъм, привлича интереса на български и чуждестранни композитори към премиерни изпълнения на техни творби.

Симфониета – Шумен има записи в Златния фонд на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Радио Шумен. Носител е на високи национални отличия и награди.