Франц Шуберт

Оставя след себе си неизмеримо музикално наследство

Живял(а): 1797 - 1823

Националност: Австрия

Aвстрийски композитор от късната класическа и ранната романтична епоха, един от най-видните представители на виенската класическа музикална школа и основоположник на романтизма в музиката. Въпреки краткия си живот той оставя след себе си огромно музикално наследство, включващо светски вокални творби, седем цялостни симфонии, църковна музика, опери и камерна музика.

Докато музиката на Шуберт приживе е ограничена до сравнително малък кръг почитатели във Виена, интересът към творчеството му значително нараства през десетилетията след смъртта му. Феликс Менделсон, Робърт Шуман, Франц Лист, Йоханес Брамс и други композитори от XIX век откриват и популяризират неговите творби. Днес Шуберт е класиран сред най-големите световни композитори, а музиката му продължава да е популярна.