Увертюра „Прометей“

Една от най-хубавите увертюри, написани от композитора, е към балета Творенията на Прометей, посветен на княз Карл Лихновски и е по сценарий на С. Вигано – известен тогава хореограф.

август 8, 2020

Една от най-хубавите увертюри, написани от композитора, е към балета Творенията на Прометей, посветен на княз Карл Лихновски и е по сценарий на С. Вигано – известен тогава хореограф.