Sergei Rachmaninoff

Сергей Рахманинов

Естествен преход към модернизма в класическата руска музика

Живял(а): 1873 – 1943

Националност: Русия

Сергей Василиевич Рахманинов е руски композитор, пианист и диригент. Рахманинов принадлежи към числото на големите композитори в класическата и в частност руската музика в периода 19 – 20 век. Композиторът е естествен преход към модернизма в класическата руска музика, чийто най-ярък представител е Дмитрий Шостакович.

За формирането на Сергей Рахманинов влияние оказва Пьотър Илич Чайковски, който заема голямо участие в съдбата на младия музикант, както и творчеството на почти предшественика му – Александър Скрябин. Всъщност могат да се открият редица прилики между Рахманинов и Скрябин, но разликата между двамата композитори е чувствителна, особено в усещането за мелодичност и динамичност. Рахманинов черпи вдъхновение от руския фолклор и дори от църковно-славянската музика.

Реализирани произведения от Рахманинов в нашите концерти

  • Концерт за пиано и оркестър № 2