Смесен хор „Проф. Венета Вичева“

Диригент: Христо Атанасов

Роден/а:

Националност: България

Изяви в: Редица европейски страни

Диригент: Христо Атанасов