Калина Василева

Директор на Симфониета Шумен

февруари 11, 2023

Калина Василева е родена в гр. Шумен в семейство на музиканти. През 2008 г. завършва Национално музикално училище „Любомир Пипков”, гр. София в класа по флейта на проф. Лидия Ошавкова. Продължава образованието си в Националната музикална академията „Проф. Панчо Владигеров” паралелно в Инструменталния и Теоретико-композиторския и диригентски факултет и се дипломира с две специалности: оперно-симфонично дирижиране (в класа на проф. Пламен Джуров и доц. Георги Патриков) и флейта (в класа на проф. Л. Ошавкова).

През 2018 г. защитава успешно докторска дисертация в НМА „Панчо Владигеров”, придобивайки научната степен Доктор по музикознание и музикално изкуство. Има публикации в издания на Съюза на българските композитори, НМА „Проф. Панчо Владигеров”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и др. В края на 2019 г. излиза от печат книгата й „Оркестровото дело в Шумен от първия български оркестър до днес”.

В края на 2022 г. се дипломира успешно като магистър и в специалност „Артмениджмънт” в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, гр. Пловдив.

От септември 2013 г. до сега работи като диригент в Симфониета Шумен, като в периода 2015-2016 г. дирижира и Филхармония „Проф. Димитър Ненов” Разград. Гост-диригент в София, Видин, Хасково, Разград, Добрич и Сливен. Работила е с едни от най-успешните български музиканти и има натрупан богат симфоничен репертоар, включително редица премиерни за Шумен и България произведения. През 2019 г. е активен участник в майсторския клас на диригента Урош Лайовиц в Пловдив.

В периода 2020-2022 г. е хоноруван асистент доктор по „История на българската музика” в Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Носител на Наградата на Община Шумен за Изкуство и култура в раздел „Музика“ за 2020 г.

През декември 2022 г., след успешно издържан конкурс в Министерството на културата, заема длъжността Директор на Симфониета Шумен.