Традицията продължава!

Калина Василева официално пое длъжността Директор на Симфониета Шумен.

След успешно издържан конкурс в Министерството на културата в края на 2022 г. Калина Василева  официално пое длъжността Директор на Симфониета Шумен.

От началото на 2023 г. към творческия състав на оркестъра се присъединява и  Любомир Денев – син на поста главен диригент.

Със свежи сили, професионализъм, вдъхновение и отговорност, за целия екип на Симфониета Шумен водеща цел остава съхраняването и надграждането на богатите традиции, завещани от Първия български оркестър.